Innhold
1
Hvordan faktureres kontingent og treningsavgift?

For nye medlemmer: Registrer deg som medlem via nettsiden minidrett.no 
Video med veiledning for innmelding: https://youtu.be/Sh9P5CKTBw0
(eksemplet er for klatregruppa, du må velge din gruppe)

Kontingenten til Vear IF fastsettes hvert år av årsmøtet og faktureres i mars måned.

Treningsavgift bestemmes av de enkelte gruppers årsmøte og faktureres de enkelte utøvere/foresatte ved sesong-start, noe som kan variere fra gruppe til gruppe.

Både kontingent og treningsavgift faktureres fortrinnsvis via epost og direkte til den enkeltes egen mappe i «minidrett». Der hvor vi ikke har registrert epostadresse vil ordinær post bli benyttet.

Vear 19. mars 2018

F. Skarsteen


 

 

 I fokus