Innhold
1
Retningslinjer for treningstider i Vear IF

Vear IF ønsker å legge til rett for at barn kan delta på flere ulike aktiviteter i
idrettsforeningen. Disse retningslinjene regulerer treningstider for gruppene for
å unngå at treningstilbud for samme aldersgruppe legges på samme tid.
  1. Håndball har sesong september til april, og skal prioriteres i denne tida med hensyn til trening i hall og deltakelse på cuper. Fotballgruppa setter opp sine treningstider med utgangspunkt i halltidene til håndballgruppene for å unngå kollisjoner.
  2. Fotball har sesong mai til oktober og skal prioriteres i denne tida med hensyn til deltakelse på cuper.
  3. drettsskolen har prioritet på treningstider mandager. Dette innebærer at grupper ikke får legge opp til treningstider for sine aldersgrupper til og med 3. klasse/8 år på mandager.
  4. Det legges til rette for trening to dager i uka for aldersbestemte grupper, men det skal ikke forventes at alle møter begge treningsdager.

 

 

 I fokus