Innhold
1
Æresmedlemmer

                                                    Utnevnt dato

Asbjørn Rogne, post mortem   14.05.1990

Bjørn Welmer                             22.10.1993

Hans E. Gjennestad                   09.11.1995

Arnt Olav Holm                          17.02.1999

Fred Skarsteen                           27.02.2003    

​Per Morten Thune                      14.05.2015

John Sverre Dahl                       14.04.2015

 

 

 I fokus