Årsmøte Vear IF

Stephen Reid
25.02.2019
Vear IF holder årsmøte 27.mars.
Nærmere info om saksliste kommer.

Forslag til behandling av saker kan sendes inn senest 14 dager før årsmøte (13.mars).