Årsmøte håndball

Per
09.02.2017
Innkalling årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte i Vear IF Håndballgruppe

 

14. februar kl 19 på klubbhuset til Vear IF.

 

DAGSORDEN

 

1.     Åpning                                                          

2.     Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll                                                               

3.     Årsberetning

4.     Årsregnskap 2016                                                                      

5.     Fastsettelse av kontingent for 2017                                                                      

6.     Budsjett 2017

7.     Innkomne saker                                                                     

8.     Valg av styre og valgkomité

 

Avslutning årsmøte

 

 

Har du saker som du ønsker behandlet på årsmøtet, kan disse sendes til

 

Vear IF Håndballgrupe

v/ Tom Grimnes

tgrimnes@deloitte.no

 

Innen 13. februar 2017