Innkalling årsmøte hovedforening

Per Mikkelsen
28.02.2017
Årsmøte avholdes 14. mars kl 19 på Vear IF klubbhus