Årsmøte i Vear IF onsdag 7. mars 2018

Jon Folkvord
06.02.2018
Vear IF avholder årsmøte i hovedforeningen onsdag 7. mars kl.19.00 på Vear Klubbhus.
Ordinære årsmøtesaker.
Innkommende forslag må være styre i hende innen onsdag 21. februar.
Årsmøtedokumentene er tilgjengelige fra 28. februar.
Styret