Årsmøter 2017

Per
11.01.2017
Datoer for årsmøter 2017

Vear IF hovedforening          tirsdag 14.03.2017 kl 19:00   klubbhus

Vear IF discgolf                     tirsdag 24.01.2017 kl 19:00   klubbhus

Vear IF håndball                    tirsdag 14.02.2017 kl 19:00   klubbhus

Vear IF fotball                        onsdag 15.02.2017 kl 18:00  klubbhus

Vear IF idrettskolen               tirsdag 21.02.2017 kl 18:30   klubbhus

Vear IF klatring                      mandag 27.02.2017