Fakturering av Kontingent 2018

Fred Skarsteen
19.03.2018
Kontingenten til Vear IF vil bli fakturert i uke 12

Kontingenten til Vear IF vil bli fakturert i uke 12 i mars.  Alle registrerte medlemmer vil motta denne på epost og direkte i sin egen mappe i «minidrett». For de av dere vi ikke har oppgitt mailadresse på, sendes kontingenten pr. post i tillegg at dere også vil finne den i «minidrett»

I tillegg til kontingenten til Vear IF fakturer alle gruppene treningsavgifter som faktureres uavhengig av kontingenten og til tidspunkter som er tilpasset de enkelte gruppers sesong.

Begge avgiftene må betales.

Er du ikke medlem og ønsker å bli støttemedlem kan du registrere deg på www.vear.no under fanen «Bli medlem»

Har du spørsmål om kontingenten kan du kontakte Fred på telefon 90530120

 

Vear 19. mars 2018

Fred Skarsteen