Ulik type klatring og klatrekurs

 
Stephen Reid
04.09.2017
SaVe klatring holder ulike kurs knyttet til sikring og klatring.
Les videre for å se på mulighetene.

Klatring er en sport i sterk utvikling. Mange - i alle aldre - ønsker å lære å klatre. For å gjøre det sikkert, trengs kompetanse. SaVe klatring har nedfelt som blant sine viktigste strategier å satse på utvikling av kompetanse blant sine medlemmer. Derfor følger her informasjon om ulike typer kurs.

INNEKLATRING

En som klatrer inne trenger å bli sikret. Noen klatresentre tilbyr maskinell sikring ("Auto-belay"), men de fleste steder gjøres sikring av personer. For å sikre trenger du å vite hva du gjør. Derfor har Norges klatreforbund utviklet kurs-standarder knyttet til opplæring av ulik type sikring:

1.     Topptau-sikring: En person som sikrer et barn eller en annen klatrer via et tau som er festet i toppen av klatreveggen. Vi holder egne kurs for dette - som gir kompetanse til å gjennomføre " topptaukort-testen". Dette kurset skal gi trygghet og ferdigheter til  å på en sikker måte sikre en klatrer på topptau.

2.     Grunnkurs inne.  Mange har hørt begrepet "Brattkort". Det er et bevis på at man har kompetanse til BÅDE å sikre på topptau, men også på led-klatring. Kurset som gir slik kompetanse heter 'Grunnkurs-inne'.  I alle innendørs klatrevegger i Norge kreves at man kan dokumentere kompetanse. Mange steder krever at man har brattkort – mens en del steder også godtar topptau-kort. Sikrer og klatrer har et delt ansvar for sikkerheten – som man påtar seg gjennom utstedelsen av de ulike kompetanse-kortene.

3.     Klatreleder-inne. SaVe klatring utdanner klatreledere som har kompetanse til å holde topp-tau-kurs og brattkort-kurs.  Disse vil også ha en styrket kompetanse til å være klatrevakter og lede klatreaktiviteter inne.

 

UTEKLATRING

Å klatre ute innebærer en mengde flere faktorer enn å klatre inne. Klatring ute er ikke regulert på samme måte som inneklatring – det skjer på eget ansvar.  Det er stor forskjell på ulik type uteklatring.

1.     Det enkleste er buldring, det vil si klatring uten tau og sikring på lav høyde – ofte inntil max 5m høyde.

2.     Det som ligner mest på inneklatring er klatring på etablerte klatrefelt på opptil 25-30m høyde. Vestfold har en del slike klatrefelt. (mange klatrefelt er beskrevet i boka  "Veiviseren - selected climbs in Vestfold" eller på nettstedet 27crags.com (f.eks.Oksås i Sandefjord eller Husvik i Tønsberg ) Dette krever samme type sikringskompetanse som klatring inne,- men også mer kunnskap og utstyr. For å beherske dette bør man læres opp i følge med erfarne klatrere eller gjennomføre et såkallt «Fra-inne-til-ute-kurs», eventuellt «Grunnkurs Ute».   SaVe klatring tilbyr ikke regelmessig slike kurs.  Se muligheter her: http://klatring.no/Utdanning/Kurskalender2017/tabid/6990/Default.aspx

3.     Klatring over 30m høyde med bolter = flertaulengders klatring. Dette innebærer ytterligere kompetanse som bygger videre på erfaring fra lavere klatrefelt.

4.     Klatring på naturlige sikringer: dette kan gjøres både på lave fjellvegger (<30m) og flertaulengdes-klatring. Det innebærer ytterligere utstyr og ferdigheter.

 

Les mer om de ulike kurs på klatreforbundets nettsider: http://klatring.no/Utdanning/Andrekurs/tabid/6987/Default.aspx