Påmelding til barneklatring, høsten 2017

Stephen Reid
04.09.2017
Her følger viktig info om hvordan barn kan bli med i en av våre to grupper for barneklatring.

PÅMELDINGSINFO for barneklatringsgrupper høsten 2017:
Gjelder både for eksisterende barne-gruppe-medlemmer og nye klatre-barn.

Klatring er gøy! For alle aldre! Her finner du viktig informasjon om påmelding og opplegg for barne-klatregruppene, høsten 2017. 
Det er mange barn som vil klatre. Derfor må vi ha et ordnet system for ivaretagelse av både sikkerhet og ryddig administrasjon av våre klatregrupper.

1. To grupper: Klatregruppa i Vear IF har to barnegrupper. De trener på henholdsvis tirsdag og torsdager - begge dager kl 18-19. Gruppene har maks 25 barn hver.

2. Aldersgrense: Øvre aldersgrense er 12 år. (13-19år = ungdomsgruppe) Nedre grense er diskutabelt - barn utvikles forskjellig. Vanligvis har ikke barn under 5 år glede av å klatre i vår klatrevegg. (For langt mellom klatretakene)

3. Utstyr: Det er mulig å låne utstyr - klatresele og klatresko. Dette er gratis for barn og sikrer.

4. Krav til foresatte: Forutsetning for deltagelse er at barnet blir sikret av en foresatt som er med hver gang. Sikring krever at den foresatte enten har "topptau-kort" eller "brattkort" og har dette kortet SYNLIG hengende på sin klatresele. Les mer om kortene her. Det tilbys sikringskurs gjennom klatregruppa på Vear, ellers er det også mulig å gjennomføre slike kurs andre steder, f.eks. på klatreverket i Drammen eller Oslo. Man kan maksimalt la barnet 'prøveklatre' to gruppekvelder før det kreves at den foresatte skal sikre. I slike tilfelle vil klatrevakt selv bidra med sikring – eller organisere noen andre til å gjøre dette. Det vil da kun bli anledning til at barnet prøver seg litt på det å klatre – ikke at de holder på hele samlingen.

5. Sikkerhetsregler: Klatrevakt har overordnet ansvar for sikkerhet i klatreveggen. Usikker sikring eller annen type usikker adferd fra barn eller voksne vil det gripes inn i forhold til. Barn / foreldre må innrette seg etter de regler som gjelder i klatreveggen og beskjeder som gis av klatrevakt.

6. Påmeldingsinfo: For påmelding til barneklatring høsten 2017 må alle fylle ut nedenstående skjema - ett skjema for hvert barn som skal klatre. For å være med i en barneklatregruppe, må barnet meldes inn som medlem i klatregruppa i Vear IF på "minidrett.no" (medlemskap betales for inneværende kalenderår - jan-des. Det er dessverre ikke mulig å betale for et halvår. Klatreklubben sender ut treningsavgift (kr 400) , mens Vear IF sender ut medlemskontigent (kr 150) - tilsammen 550 pr barn pr år. En foresatt som selv ikke klatrer trenger ikke selv betale medlemsavgift.

7. Påmelding : ALLE barn som skal være med å klatre må melde seg på - også barn som var med i gruppe våren 2017. Barn som allerede er i en klatregruppe (fra vår 2017) har førsterett på å melde seg på for kommende halvår (høst 2017). Dette må gjøres innen 28.august kl. 18. Kun påmelding via nettskjema aksepteres som påmelding (påmeldingslink sendes på epost til alle vi har oversikt over som var med våren 2017. Hvis du var med men ikke får epost onsdag kveld - ta kontakt med meg). Etter den fristen kan alle andre melde interesse for deltagelse i en av de to gruppene. (vi legger da påmeldingslinken åpent ut.) Dersom det etter siste frist er flere påmeldinger enn ledige plasser foretas det TREKNING om hvem som får de ledige plassene. Trekningen gjennomføres fredag 1.sept kl. 18. Det er ikke mulig å melde på nye barn etter dette såfremt det ikke er ledige plasser på en av gruppene. (Evt ledige plasser gis det beskjed om på klatreklubbens facebookside og nettside.)

8. Beskjed om resultat: Alle som har meldt interesse for å delta, får tilsendt beskjed pr epost om de har fått plass kort tid ETTER trekningen. Innen 2. sept kl 18 (1 døgn etter trekning) burde derfor alle fått beskjed om de har plass på en av barneklatregruppene denne høsten eller ikke.

9. Venteliste: Barn som eventuellt ikke får plass på en av gruppene får plass i en venteliste. (rekkefølge i venteliste blir helt tilfeldig trukket ut blant de som meldte seg på innen fristen. Du får vite hvilken plass i ventelista du har). Hvis det skulle åpne seg en ledig plass, sendes beskjed pr SMS til foresatte om muligheten. De må svare innen angitte korte frist for å ta imot plassen. Å være på venteliste gjør dessverre ikke at man stiller «først i køen» ved neste semesters opptak.(etter jul). Klatreklubben har, med sine frivillige medarbeidere, dessverre ikke mulighet for å administrere slike hensyn – siden mange barn heller velger å starte med annen aktivitet.

10. Neste mulighet: Etter at gruppene blir fulle, blir neste mulighet for å få plass for et barn i en av gruppene i desember 2017– for deltagelse våren 2018, med samme prosedyre som beskrevet overfor.

Oppstart høst 2017: Første barneklatresamling denne høsten er tirsdag 5.september.